0 

Tượng Phật

Phật tam thế (19*17*35cm)

1.085.000₫
1.550.000₫

Phật nằm

1.785.000₫
2.550.000₫

Ông địa ngồi

546.000₫
780.000₫