0 

TRANG TRÍ PHẬT GIÁO

Phật tam thế (19*17*35cm)

930.000₫
1.550.000₫

Tranh phật đôi P14A&B (35*8*80cm)

4.200.000₫
7.000.000₫

Phù Điêu Phật Rồng Kính 90x90

8.700.000₫
14.500.000₫

Phù điêu bồ đề phật ngồi

1.590.000₫
2.650.000₫

Tranh vải mặt phật Myanmar

1.290.000₫
2.150.000₫

Phật nằm

1.530.000₫
2.550.000₫