0 

TRANG TRÍ PHẬT GIÁO

Phật tam thế (19*17*35cm)

1.023.000₫
1.705.000₫

Tranh phật đôi P14A&B (35*8*80cm)

4.620.000₫
7.700.000₫

Phù Điêu Phật Rồng Kính 90x90

9.570.000₫
15.950.000₫

Phù điêu bồ đề phật ngồi

1.749.000₫
2.915.000₫

Tranh vải mặt phật Myanmar

1.419.000₫
2.365.000₫

Phật nằm

1.683.000₫
2.805.000₫