0 

TRANG TRÍ ĐỘC ĐÁO

Bình thủy tinh đỏ

1.704.000₫
2.840.000₫

Tượng voi trang trí (25*13*25cm)

1.356.000₫
2.260.000₫

Lọ hoa chim công (22*20*42cm)

1.698.000₫
2.830.000₫

Cô gái múa ballet

1.356.000₫
2.260.000₫

Chim công trang trí (19*18*70cm)

3.342.000₫
5.570.000₫

Tượng con ngựa (19x8x55)

840.000₫
1.400.000₫