0 

Sản Phẩm Từ Gốm

Gà đất nung

693.000₫
1.155.000₫

Thỏ đất nung

587.400₫
979.000₫

Ngựa đất nung

587.400₫
979.000₫

Voi gốm ( 10x15 )

587.400₫
979.000₫

Trâu gốm(15x10)

587.400₫
979.000₫

La gốm(15x10)

587.400₫
979.000₫

Nhím gốm(19x15)

297.000₫
495.000₫

Heo đất nung nằm(26x40)

355.080₫
591.800₫

Thỏ đất nung ( 43x30x33)

429.000₫
715.000₫

Ngựa sứ bông Thái

1.914.000₫
3.190.000₫

Cú tròn đất nung sơn màu

313.500₫
522.500₫

Cú dài đất nung sơn màu

300.300₫
500.500₫

Voi đất nung lớn

458.700₫
764.500₫

Vịt gỗ vẽ tay 17 x 15

257.400₫
429.000₫

Nhím nằm(15x30)

528.000₫
880.000₫