0 

Sản Phẩm Từ Gốm

Gà đất nung

735.000₫
1.050.000₫

Thỏ đất nung

623.000₫
890.000₫

Ngựa đất nung

623.000₫
890.000₫

Voi gốm ( 10x15 )

623.000₫
890.000₫

Trâu gốm(15x10)

623.000₫
890.000₫

La gốm(15x10)

623.000₫
890.000₫

Nhím gốm(19x15)

315.000₫
450.000₫

Heo đất nung nằm(26x40)

376.600₫
538.000₫

Thỏ đất nung ( 43x30x33)

455.000₫
650.000₫

Ngựa sứ bông Thái

2.030.000₫
2.900.000₫

Cú tròn đất nung sơn màu

332.500₫
475.000₫

Cú dài đất nung sơn màu

318.500₫
455.000₫

Voi đất nung lớn

486.500₫
695.000₫

Vịt gỗ vẽ tay 17 x 15

273.000₫
390.000₫

Nhím nằm(15x30)

560.000₫
800.000₫