0 

Sản Phẩm Từ Gốm

Gà đất nung

630.000₫
1.050.000₫

Thỏ đất nung

534.000₫
890.000₫

Ngựa đất nung

534.000₫
890.000₫

Voi gốm ( 10x15 )

534.000₫
890.000₫

Trâu gốm(15x10)

534.000₫
890.000₫

La gốm(15x10)

534.000₫
890.000₫

Nhím gốm(19x15)

270.000₫
450.000₫

Heo đất nung nằm(26x40)

322.800₫
538.000₫

Thỏ đất nung ( 43x30x33)

390.000₫
650.000₫

Ngựa sứ bông Thái

1.740.000₫
2.900.000₫

Cú tròn đất nung sơn màu

285.000₫
475.000₫

Cú dài đất nung sơn màu

273.000₫
455.000₫

Voi đất nung lớn

417.000₫
695.000₫

Vịt gỗ vẽ tay 17 x 15

234.000₫
390.000₫

Nhím nằm(15x30)

480.000₫
800.000₫