0 

SẢN PHẨM TREO TƯỜNG

Phù điêu gỗ hoa sen ngang 45*180 cm

11.900.000₫
14.000.000₫

Phù điêu gỗ voi màu 35*90 cm

3.910.000₫
4.600.000₫

Phù điêu gỗ Khắc hoa sen (45x180)

11.900.000₫
14.000.000₫