0 

Sản phẩm Sơn mài & Xà cừ

Dĩa trang trí tròn bằng eggshell

1.188.000₫
1.980.000₫

Hộp sơn mài tròn trái banh

3.234.000₫
5.390.000₫

Thố sơn mài có nắp lớn

1.610.400₫
2.684.000₫

Thố sơn mài có nắp trung

1.280.400₫
2.134.000₫

Khay sơn mài vuông

818.400₫
1.364.000₫

Dĩa 6 cô gái

1.914.000₫
3.190.000₫

Tranh 6 cô gái( 30x40)

1.188.000₫
1.980.000₫