0 

Sản phẩm Sơn mài & Xà cừ

Dĩa trang trí tròn bằng eggshell

1.080.000₫
1.800.000₫

Hộp sơn mài tròn trái banh

2.940.000₫
4.900.000₫

Thố sơn mài có nắp lớn

1.464.000₫
2.440.000₫

Thố sơn mài có nắp trung

1.164.000₫
1.940.000₫

Khay sơn mài vuông

744.000₫
1.240.000₫

Dĩa 6 cô gái

1.740.000₫
2.900.000₫

Tranh 6 cô gái( 30x40)

1.080.000₫
1.800.000₫