0 

ĐỒ CỔ & GIẢ CỔ

Status, tượng nam Myanmar múa

2.681.250₫
3.575.000₫

Hộp sơn mài trơn

5.692.500₫
7.590.000₫

Thần knowledge ngồi nhỏ

3.506.250₫
4.675.000₫

Thần knowledge đứng

3.217.500₫
4.290.000₫

Phụ nữ cưỡi voi

4.537.500₫
6.050.000₫

Cú gỗ cổ mắt xanh

2.021.250₫
2.695.000₫

Bình phong gỗ chạm khắc

222.750.000₫
297.000.000₫

Bình phong sơn mài

53.625.000₫
71.500.000₫

Tượng thần săn bắn

2.062.500₫
2.750.000₫

Tượng hoàng hậu có đế

2.062.500₫
2.750.000₫

Phụ nữ cưỡi voi đỏ

3.011.250₫
4.015.000₫