0 

ĐỒ CỔ & GIẢ CỔ

Status, tượng nam Myanmar múa

1.430.000₫
3.575.000₫

Hộp sơn mài trơn

3.036.000₫
7.590.000₫

Thần knowledge ngồi nhỏ

1.870.000₫
4.675.000₫

Thần knowledge đứng

1.716.000₫
4.290.000₫

Phụ nữ cưỡi voi

2.420.000₫
6.050.000₫

Cú gỗ cổ mắt xanh

1.078.000₫
2.695.000₫

Bình phong gỗ chạm khắc

118.800.000₫
297.000.000₫

Bình phong sơn mài

28.600.000₫
71.500.000₫

Tượng thần săn bắn

1.100.000₫
2.750.000₫

Tượng hoàng hậu có đế

1.100.000₫
2.750.000₫

Phụ nữ cưỡi voi đỏ

1.606.000₫
4.015.000₫