0 

ĐỒ CỔ & GIẢ CỔ

Status, tượng nam Myanmar múa

2.145.000₫
3.575.000₫

Hộp sơn mài trơn

4.554.000₫
7.590.000₫

Thần knowledge ngồi nhỏ

2.805.000₫
4.675.000₫

Thần knowledge đứng

2.574.000₫
4.290.000₫

Phụ nữ cưỡi voi

3.630.000₫
6.050.000₫

Cú gỗ cổ mắt xanh

1.617.000₫
2.695.000₫

Bình phong gỗ chạm khắc

178.200.000₫
297.000.000₫

Bình phong sơn mài

42.900.000₫
71.500.000₫

Tượng thần săn bắn

1.650.000₫
2.750.000₫

Tượng hoàng hậu có đế

1.650.000₫
2.750.000₫

Phụ nữ cưỡi voi đỏ

2.409.000₫
4.015.000₫