0 

ĐỒ CỔ & GIẢ CỔ

Status, tượng nam Myanmar múa

1.625.000₫
3.250.000₫

Hộp sơn mài trơn

3.450.000₫
6.900.000₫

Thần knowledge ngồi nhỏ

2.125.000₫
4.250.000₫

Thần knowledge đứng

1.950.000₫
3.900.000₫

Phụ nữ cưỡi voi

2.750.000₫
5.500.000₫

Cú gỗ cổ mắt xanh

1.225.000₫
2.450.000₫

Bình phong gỗ chạm khắc

135.000.000₫
270.000.000₫

Bình phong sơn mài

32.500.000₫
65.000.000₫

Tượng thần săn bắn

1.250.000₫
2.500.000₫

Tượng hoàng hậu có đế

1.250.000₫
2.500.000₫

Phụ nữ cưỡi voi đỏ

1.825.000₫
3.650.000₫